Σκόπιμα, όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν τοποθετηθήκαμε για το νομοσχέδιο που προώθησε στη Βουλή το Υπουργικό συμβούλιο αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία ξένων πανεπιστημίων στην Κύπρο, που έχουν την έδρα τους σε άλλη χώρα της Ε.Ε, εν αναμονή της προγραμματισμένης συζήτησης που θα διεξαγόταν χθες στην Επιτροπή Παιδείας, η οποία ωστόσο αναβλήθηκε.

Για εμάς, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι ημιτελές και επικίνδυνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση του τόπου μας. Ημιτελές, γιατί δεν ξεκαθαρίζει μια σειρά από ζητήματα που προκύπτουν. Επικίνδυνο, γιατί  βάση του νομοσχεδίου δεν αποτελεί η ανάγκη για εξέλιξη και διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά το πώς θα εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι κύκλοι που αντιλαμβάνονται την παιδεία ως εμπόρευμα.

Επίσης, επικίνδυνο είναι αφ’ ης στιγμής, το Υπουργείο Παιδείας ισχυρίζεται πως της προτάσεως του νομοσχεδίου, προηγήθηκε  διαβούλευση με κοινωνικούς φορείς, τη στιγμή που ουδέποτε συζητήθηκε με τους εκπροσώπους των φοιτητών και των φοιτητριών που είναι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.

Γενικότερα, για ακόμα μια φορά, διερωτόμαστε ευλόγως αν υπάρχει ουσιαστική επαφή των δημιουργών του νομοσχεδίου αυτού, με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθότι:

Πρώτον, το νομοσχέδιο δεν ξεκαθαρίζει εάν τα ξένα πανεπιστήμια θα είναι ιδιωτικά ή δημόσια. Δεν ξεκαθαρίζει επίσης, εάν στη περίπτωση που είναι ιδιωτικά, βάσει ποιου νόμου θα λειτουργούν. Του  ήδη ισχύοντος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ή στη βάση νόμων της χώρας που βρίσκεται η έδρα τους.

Περαιτέρω, δεν γίνεται καμία αναφορά στα κριτήρια εισδοχής όπως και στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να λειτουργήσει ένα νέο Πανεπιστημιακό ίδρυμα . Για παράδειγμα, σήμερα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για να λειτουργούν οφείλουν να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη φοιτητικών εστιών.

Επιπρόσθετα, δεν γίνεται ούτε μία αναφορά ως προς τα προγράμματα σπουδών που θα παρέχονται, γεγονός που ελλοχεύει τον κίνδυνο να δημιουργηθούν προγράμματα σπουδών τα οποία υπάρχουν ήδη σε δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, δημιουργώντας υπεράριθμα τμήματα ή ακόμη και υποβάθμιση των υφιστάμενων προγραμμάτων.

Όσον αφορά την ποιότητα που θα παρέχουν τα Πανεπιστήμια αυτά, μας ξενίζει το γεγονός πως το ΔΙΠΑΕ, θα ασκεί περιοδικό έλεγχο για την ποιότητα των προγραμμάτων των πανεπιστημίων αυτών, αντί να ακολουθεί την ίδια πολιτική όπως εφαρμόζει με τα υπάρχοντα πανεπιστήμια, όπου γίνεται έλεγχος κάθε χρόνο.

Σημειωτέο δε, ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία σύμφωνα με τις περιβόητες εξαγγελίες του ΠτΔ θα έπρεπε να κατατεθεί ο στρατηγικός προγραμματισμός της κυβέρνησης για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Ως Προοδευτική, καλούμε τη κυβέρνηση, να αποσύρει το νομοσχέδιο και να επανέλθει, εφόσον πρώτα προβεί σε όλες τις πρέπουσες ενέργειες, όπως το να διαβουλευτεί πραγματικά το νομοσχέδιο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιπλέον, το κυριότερο που οφείλει να κάνει είναι να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να καταθέσει τον σχεδιασμό της για τη πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τέλος, προειδοποιούμε, πως δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά περίπτωση, να πληγεί η δημόσια δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση!