Έλλειμα 6550 στα ταμεία της ΕΦΕΚ Αθήνας  με τη σφραγίδα της ΦΠΚ Πρωτοπορίας

Ως Προοδευτική Κ.Κ.Φ.Α., οφείλουμε να τοποθετηθούμε δημόσια, μετά και το νέο σοβαρό οικονομικό ζήτημα που προέκυψε με την ΕΦΕΚ Αθήνας, με πρωταγωνιστή και πάλι την παράταξη της Πρωτοπορίας. Αυτή τη φορά έχει παρατηρηθεί έλλειμα αρκετών χιλιάδων ευρών από τα ταμεία του συλλόγου κατά την περίοδο 4 Ιουνίου 2014 με  28 Μαϊου 2016, όταν στις οργανικές θέσεις του Προέδρου και του Ταμία βρισκόταν η Πρωτοπορία. Το έλλειμμα αφορά στην πληρωμή των ενοικίων του υποστατικού του Συλλόγου από τον ένοικο.

Η παράταξη μας εδώ και χρονιά τόνιζε ότι υπήρχαν αρκετά χρωστούμενα ενοίκια από τον ένοικο του υποστατικού για την προαναφερθείσα περίοδο. Ωστόσο, η απάντηση των εκπροσώπων της Πρωτοπορίας ήταν, πως δεν εισέπραξαν ποτέ τα χρωστούμενα ενοίκια, αφού ο ένοικος δεν ήταν διατεθειμένος να πληρώσει.

Μετά από πρόσφατη συνάντηση με τον ένοικο του υποστατικού με στόχο την ανανέωση του συμβολαίου ενοικίασης, ενέργειες που ανέλαβαν οι εκπροσώποι της παράταξης μας, αναφέρθηκε το ζήτημα μη καταβολής ενοικίων αρκετών χιλιάδων ευρώ. Έκπληκτοι διαπιστώσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Μάλιστα ο ένοικος του υποστατικού μας παρέδωσε αποδείξεις στις οποίες φαίνεται ότι κατέβαλε όλα τα ενοίκια σε εκπροσώπους της Πρωτοπορίας.

Συγκεκριμένα την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015, σύμφωνα με τις αποδείξεις του ενοίκου, ο σύλλογος είσπραξε 3050€, ενώ στον απολογισμό του ταμία κατά την Β΄ Γενική Συνέλευση το 2015 αναγράφεται μόνο το ποσό 1650€. Την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016, σύμφωνα με τις αποδείξεις ο σύλλογος είσπραξε 7950€, ενώ στο βιβλίο οικονομικών του συλλόγου αναγράφονται μόνο 2800€. Συνολικά στην περίοδο αυτή, ο σύλλογος σύμφωνα με τις αποδείξεις είσπραξε 11000€ – οι αποδείξεις αυτές δεν κατατέθηκαν ποτέ στα πρακτικά του συλλόγου από την Πρωτοπορία – ενώ στα πρακτικά του Συλλόγου αναγράφεται, ότι εισπράχθηκε μόνο το ποσό 4450€. «Χάθηκαν» δηλαδή 6550€ από τα ταμεία της ΕΦΕΚ Αθήνας.

Ως Προοδευτική καταθέσαμε τις πιο πάνω αποδείξεις στη σημερινή συνεδρία της επιτροπής για τα οικονομικά ζητήματα του συλλόγου, χωρίς όμως να πάρουμε ουσιαστική απάντηση από τους εκπροσώπους της Πρωτοπορίας.

Για ακόμη μια φορά φαίνεται να είμαστε αντιμέτωποι με την κακοδιαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου μας, ενώ στο τιμόνι του βρισκόταν η Πρωτοπορία. Ήδη η Πρωτοπορία ευθύνεται για τη δημιουργία χρέους πέραν των 25 χιλιάδων ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο. Καλούμε τους εκπρόσωπους της Πρωτοπορίας να ξεκαθαρίσουν, αν μπορούν, που χάθηκαν τα χρήματα αυτά και να τα επιστρέψουν άμεσα στα ταμεία του συλλόγου.

Γραφείο Τύπου Προοδευτικής Κ.Κ.Φ. Αθήνας

20/01/2020

–  4/6/14, η Φ.Π.Κ Πρωτοπορία Αθήνας ανέλαβε τις οργανικές θέσεις του Προέδρου και του Ταμία για το 2014-15 μετά από τη συνεδρία καταρτισμού του Δ.Σ. της ΕΦΕΚ Αθήνας. 

– Την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15 φαίνεται ότι εισπράχθηκαν 3050€ για ενοίκια

– 6/6/15 Η Φ.Π.Κ Πρωτοπορίας Αθήνας αναλαμβάνει τις οργανικές θέσεις του Προέδρου και του Ταμία για το 2015-16 μετά από τη συνεδρία καταρτισμού του Δ.Σ. της ΕΦΕΚ Αθήνας. 

–  Την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 (μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. τον Μάιο του 2016), φαίνεται να εισπράχθηκαν για ενοίκια το ποσό των 7950€.