Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε την επιστολή της Προοδευτικής Κ.Φ. προς τον Υπ. Οικονομικών με θέμα συζήτησης το αίτημα μας για:

  1. Άμεση παροχή επιδόματος στους νεοεισερχόμενους φοιτητές κατά το πρώτο μισό του ακαδημαϊκού εξαμήνου.
  2. Αύξηση του κονδυλίου για της φοιτητικής χορηγίας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ