Η παράταξη μας προχώρησε στις 17 Ιανουαρίου στην αποστολή επιστολών σε:
1.Υπ. Παιδείας
2.Υπ. Οικονομικών
3.Υπ. Εργασίας
 
Στόχος μας είναι η ουσιαστική παρέμβαση στους αρμόδιους φορείς και η προώθηση των θέσεων μας που αφορούν:
1.Την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα
2.Το κόστος διαβίωσης
3.Το στεγαστικό
4.Την πρακτική άσκηση
Και σειρά άλλων θέσεων που επεξεργαστήκαμε το τελευταίο χρόνο. Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούν άμεσα και θετικά.
Με τους φοιτητές, για τους φοιτητές. Οι αγώνες μας συνεχίζουν και αυτό το εξάμηνο!