Ως Προοδευτική Κ.Φ έχουμε αποστείλει σήμερα επιστολή προς το Υπουργείο Άμυνας και Υπουργείο Παιδείας, στις Πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ σχετικά με τις καταγγελίες από εθνοφρουρούς οι οποίοι ξεκίνησαν να φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Συγκεκριμένα λόγω της μη απόλυσης των αρρένων, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει από τις 19 μέχρι της 26 Σεπτεμβρίου, δημιουργούνται προβλήματα στην παρακολούθηση των μαθημάτων τους, με αποτέλεσμα, οι φοιτητές να απουσιάζουν σε αρκετά μαθήματα.

Το πιο πάνω ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενδέχεται να προκύψει και για τους φοιτητές που θα σπουδάσουν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφού στις 12 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Με την επιστολή μας, καλέσαμε τους αρμόδιους φορείς όπως πάρουν άμεσα μετρά για να μπορούν να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα οι φοιτητές.

Συγκεκριμένα προτείναμε:

  1. Να δοθούν οδηγίες στις Στρατιωτικές Μονάδες για να δοθούν διευκολύνσεις στους φοιτητές που έχουν ακόμα στρατιωτικές υποχρεώσεις.
  2. Να μην μπουν απουσίες στους φοιτητές που δεν παρουσιάστηκαν στα μαθήματα λόγω των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

    Γραφείο Τύπου
    9 Σεπτεμβρίου 2022