Ανακοίνωση για τις αδιανέμητες θέσεις που θα προκύψουν στα ΑΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας

Με αφορμή τη διαδικασία της ΄Β Κατανομής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις αρχές του Σεπτέμβρη, ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ-ΤΕΙ Ελλάδας, ως Προοδευτική οφείλουμε να επαναφέρουμε το ζήτημα της ΄Β Κατανομής για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ Ελλάδας.

Είναι γεγονός ότι αρκετοί που θα εξασφαλίσουν θέση μέσω της ΄Β κατανομής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα φοιτήσουν εκεί, έχουν εξασφαλίσει θέση και σε κάποιο ΑΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας. Επομένως, όσοι από αυτούς δεν μεταβούν στην Ελλάδα για να κρατήσουν τις θέσεις τους, τότε οι θέσεις τους θα χαθούν.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΄Β κατανομή για τις θέσεις στα Ελληνικά ΑΑΕΙ-ΤΕΙ ίσχυε στο παρελθόν για τους Κύπριους φοιτητές. Η διαδικασία αυτή είχε στόχο την παραχώρηση θέσεων από όσους φοιτητές εξασφάλισαν θέση στην Ελλάδα και δεν επιθυμούσαν να την κρατήσουν, σε άτομα που δεν εξασφάλισαν θέση.

Η παράταξη μας από την ημέρα κατάργησης της διαδικασίας, η οποία γινόταν τότε από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, ασκεί συνεχώς πίεση προς τους αρμόδιους φορείς για την επαναφορά της. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς της διαδικασίας, που θα βοηθήσει περισσότερους υποψήφιους να σπουδάσουν σε δημόσια ιδρύματα της Ελλάδας αντί να αναζητήσουν σπουδές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία έχουν τεράστιο κόστος.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και όλους τους αρμόδιους φορείς, στο αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσουν στη κατάλληλη συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας ώστε με το τέλος των εγγραφών των Κυπρίων στα Ελληνικά ΑΑΕΙ-ΤΕΙ, να γινούν οι διαδικασίες για ‘Β κατανομή των όποιων αδιανέμητων θέσεων. Εξάλλου, όπως διαφάνηκε και στην πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, που το ζήτημα συζητήθηκε έστω και επιφανειακά, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων για άμεσες ενέργειες γύρω από το ζήτημα.

Τέλος δεν μπορούμε παρά να καλέσουμε τις αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως την επόμενη χρονιά, προχωρήσει στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη ‘Β κατανομή και στο διάστημα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Ελλάδας, εφόσον άτομα που δεν εξασφάλισαν θέση στην Ελλάδα και δεν αιτήθηκαν προηγουμένως συμμετοχή τους στη ‘Β κατανομή για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναζητήσουν σπουδές σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και μόνο.

Γραφείο Τύπου

29/8/2019