Με την ανακοίνωση των ημερομηνιών εγγραφής (12/09-19/09) των φοιτητών στα Ελληνικά ΑΕΙ σε συνδυασμό με την περίοδο απόλυσης (19/09-26/09) των αρρένων απο τον στράτο, προκύπτει σοβαρό πρόβλημα.  Οι επιτυχόντες θα είναι αδύνατο να παρουσιάσουν βεβαίωση απόλυσης εντός του χρονικού πλαισίου που προκύπτει από τον καθορισμό των προαναφερθέντων ημερομηνιών.

Ήδη, ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, ήρθαμε σε επάφη με τους αρμόδιους φορείς σε Κύπρο και Ελλάδα για να εξευρεθεί εκείνη η λύση που δεν θα θέτει εμπόδια σε κανένα φοιτητή να προβεί στη διεκπεραιώση της εγγραφής του.

                                                                                                              Γραφείο Τύπου

31/08/2022