Στα πλαίσια της πολύμορφης δράσης της Προοδευτικής λειτουργούν και τα Βοηθητικά Γραφεία, που στόχο έχουν την αποκέντρωση και την εξειδίκευση της δουλειάς μας. Τα Βοηθητικά Γραφεία καταπιάνονται με συγκεκριμένες πτυχές της δράσης μας, όπως για παράδειγμα ο φοιτητικός συνδικαλισμός, η επαναπροσέγγιση, το περιβάλλον κτλ. Στην κάθε μια από αυτές τις πτυχές της δράσης μας αντιστοιχεί και ένα Βοηθητικό Γραφείο. Τα Βοηθητικά Γραφεία της Προοδευτικής αποτελούν: Το Συνδικαλιστικό Γραφείο, το Μορφωτικό Γραφείο, το Γραφείο Τύπου, το Γραφείο Επαναπροσέγγισης, το Πολιτιστικό Γραφείο, το Αθλητικό Γραφείο, το Γραφείο Νέων Τεχνολογιών, Γραφείο Περιβάλλοντος και Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Η καλύτερη λειτουργία των Γραφείων αυτών επιτυγχάνεται με την όσο το δυνατό μαζικότερη συμμετοχή των συμφοιτητών μας. Τα Βοηθητικά Γραφεία δίνουν την ευκαιρία στους συμφοιτητές μας να έχουν δράση σε διάφορα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν και για τα οποία μπορούν να προσφέρουν. Ταυτόχρονα με την εξειδίκευση του μεγάλου πεδίου δραστηριότητας της Προοδευτικής Κ.Φ. μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και στα εξειδικευμένα προβλήματα που απασχολούν το φοιτητικό κίνημα.