Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Στα πλαίσια της πολύμορφης δράσης της Προοδευτικής λειτουργούν και τα Βοηθητικά Γραφεία, που στόχο έχουν την αποκέντρωση και την εξειδίκευση της δουλειάς μας. Τα Βοηθητικά Γραφεία καταπιάνονται με συγκεκριμένες πτυχές της δράσης μας, όπως για παράδειγμα ο φοιτητικός συνδικαλισμός, η επαναπροσέγγιση, το περιβάλλον κτλ. Στην κάθε μια από αυτές τις πτυχές της δράσης μας αντιστοιχεί και ένα Βοηθητικό Γραφείο. Τα Βοηθητικά Γραφεία της Προοδευτικής αποτελούν: Το Συνδικαλιστικό Γραφείο, το Μορφωτικό Γραφείο, το Γραφείο Τύπου, το Γραφείο Επαναπροσέγγισης, το Πολιτιστικό Γραφείο, το Αθλητικό Γραφείο, το Γραφείο Νέων Τεχνολογιών, Γραφείο Περιβάλλοντος και Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Η καλύτερη λειτουργία των Γραφείων αυτών επιτυγχάνεται με την όσο το δυνατό μαζικότερη συμμετοχή των συμφοιτητών μας. Τα Βοηθητικά Γραφεία δίνουν την ευκαιρία στους συμφοιτητές μας να έχουν δράση σε διάφορα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν και για τα οποία μπορούν να προσφέρουν. Ταυτόχρονα με την εξειδίκευση του μεγάλου πεδίου δραστηριότητας της Προοδευτικής Κ.Φ. μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και στα εξειδικευμένα προβλήματα που απασχολούν το φοιτητικό κίνημα.

ΓΡΑΦΕΙΑ

Γραφείο Τύπου
Το Γραφείο Τύπου είναι το γραφείο που έχει την ευθύνη έκδοσης του περιοδικού μας δηλαδή της Φοιτητικής Έπαλξης, των ενημερωτικών εντύπων, των ανακοινώσεών μας, αλλά και κάθε έντυπου υλικού της Προοδευτικής Κ.Φ. Έτσι ουσιαστικά το γραφείο Τύπου έχει την ευθύνη για την παρουσίαση της Προοδευτικής και των θέσεων της προς όλους τους φοιτητές. Με την έκδοση των εντύπων μας απο το Γραφείο φτάνουμε κοντά στους συμφοιτητές μας με ολοκληρωμένη κατάθεση των θέσεων μας σε πλείστα τόσα θέματα και παρουσιάζουμε τη δράση μας .Με τις ανακοινώσεις του Γραφείου παραθέτουμε προς τους συμφοιτητές έκτακτες εξελίξεις πάνω σε φοιτητικά και άλλα ζητήματα. Ξεχωριστό κεφάλαιο για το Γραφείο Τύπου αποτελεί η έκδοση της Φοιτητικής Έπαλξης, που αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο πολιτικά έντυπο που διανέμεται στο φοιτητικό κίνημα. Το περιοδικό μας αποτελεί ένα μοναδικό μορφωτικό εργαλείο και ένα ακόμα μέσο ώστε να παρατίθενται οι θέσεις, οι προτάσεις, οι απόψεις αλλά και η δράση μας σε όλους τους χώρους σπουδών.
Πολιτιστικό Γραφείο
Η Προοδευτική Κ.Φ. έχει να επιδείξει αξιόλογη δράση και στο τομέα του Πολιτισμού. Η προβολή της δικής μας εναλλακτικής πρότασης και αντίληψης για τον πολιτισμό αποτελεί ευθύνη του Πολιτιστικού Γραφείου. Ο πολιτισμός για την αριστερά αποτελεί ζωτικό μοχλό πολιτικής και κοινωνικής ανάτασης, διαμορφώνει μια κοινωνία που αρνείται τα σάπια προϊόντα της υποκουλτούρας και προβάλλει ένα πρότυπο ανθρώπου που θα διεκδικεί το αύριο και θα υπερασπίζεται πανανθρώπινες αξίες. Ταυτόχρονα, το Πολιτιστικό Γραφείο δίνει βήμα έκφρασης στον φοιτητή, και εμπλέκει πολλά άτομα στη πολιτιστική δράση της Προοδευτικής Κ.Φ. Η πλατιά δραστηριότητα του Γραφείου εκλαμβάνεται από εμάς ως ένα μέσο καταξίωσης της Προοδευτικής, όσο και ως φορέας εναλλακτικών προτάσεων πολιτιστικής δημιουργίας. Αντιλαμβανόμενοι τη σημασία της πλατιάς δραστηριότητας το Γραφείο διοργανώνει μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε ακαδημαϊκή χρονιά που στηρίζονται στη δημιουργική δουλειά των στελεχών και των φίλων της Προοδευτικής. Ακόμη στους πλείστους χώρους σπουδών έχουν καθιερωθεί οι μπουάτ της Προοδευτικής που προσφέρουν ακριβώς αυτή την εναλλακτική ψυχαγωγία που οι φοιτητές αγκαλιάζουν μέσα από τις μπουάτ. Τέλος το Πολιτιστικό Γραφείο έχει την ευθύνη για τη πραγματοποίηση και άλλων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων όπως εκδρομές, χορούς, θεατρικές παραστάσεις κτλ.
Μορφωτικό Γραφείο
Για την Προοδευτική Κ.Φ. η ιδεολογικοπολιτική κατάρτιση των φοιτητών αποτελεί σημαντικό όπλο στους αγώνες μας. Στη σημερινή κυπριακή κοινωνία οι διαμορφωμένοι συσχετισμοί δυνάμεων, ο έλεγχος των ΜΜΕ από συγκεκριμένα συμφέροντα και η προώθηση του ατομικισμού και της αποχαύνωσης, κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για ισχυρές αντιστάσεις απέναντι στις αντιλήψεις που παγιώνουν το κατεστημένο. Δρώντας σ’ ένα κόσμο αντιφατικό και σύνθετο με την Παγκοσμιοποίηση και τη Νέα Τάξη Πραγμάτων να δημιουργούν εξελίξεις και φαινόμενα που χρήζουν επεξήγησης και ανάλυσης, η μορφωτική δραστηριότητα της Προοδευτικής διαμορφώνει, ιδεολογικά, συνειδήσεις. Συνειδήσεις που στο επίκεντρο τους έχουν τον άνθρωπο, το συλλογικό καλό, την κοινωνική και διεθνιστική αλληλεγγύη, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την πρόοδο. Συνειδήσεις καλλιεργημένες, δηλαδή, με τα ιδανικά της Αριστεράς. Με το καθήκον αυτό είναι επιφορτισμένο το Μορφωτικό γραφείο, το οποίο μέσα από τη δουλειά του βοηθά στον γίνει η ιδεολογικοπολιτική μόρφωση μέρος της καθημερινής ζωής της Προοδευτικής. Το Μορφωτικό Γραφείο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή επιμόρφωση για την επιδιωκόμενη λύση του Κυπριακού προβλήματος, στην εμβάθυνση στις βασικές πρόνοιες της διζωνικής δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στην ταξική διάσταση του προβλήματος, καθώς και στο ρόλο του ιμπεριαλισμού στο κυπριακό. Το πλαίσιο της δράσης που αναπτύσσει το Γραφείο περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τόσο την τοπική όσο και τη διεθνή πολιτική επικαιρότητα, την ιστορία του κυπριακού Λαϊκού Κινήματος, αλλά και του παγκόσμιου προοδευτικού, αριστερού κινήματος, όπως επίσης και ζητήματα της ιδεολογίας μας. Το Γραφείο έχει την ευθύνη για την τήρηση βιβλιοθήκης, ταινιοθήκης και αρχείου με μορφωτικό υλικό, την έκδοση και κυκλοφορία σε τακτική βάση μορφωτικών εντύπων, την προβολή ταινιών με ιδεολογικό, πολιτικό και ιστορικό περιεχόμενο.
Γραφείο Επαναπροσέγγισης
Για την Προοδευτική αλλά και ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα, η επαναπροσέγγιση είναι στάση ζωής που πηγάζει από την πολιτική μας φιλοσοφία και αντίληψη του Κυπριακού Προβλήματος και αποτελεί βασικό συστατικό του αντικατοχικού μας αγώνα και των προσπαθειών για επανένωση του τόπου και του λαού μας. Η επαναπροσέγγιση για την Αριστερά, έχει βαθιές ιδεολογικές και ταξικές ρίζες, που τρέφονται από το διεθνισμό και τους αγώνες μας για την ειρήνη. Θεμελιώθηκε πάνω στους αιώνες ειρηνικής συμβίωσης Ε/κ και Τ/κ και σφυρηλατήθηκε μέσα στους κοινούς αγώνες Ε/κ και Τ/κ, που βρέθηκαν μαζί στις γραμμές του Λαϊκού Κινήματος. Στόχος του Γραφείου Επαναπροσέγγισης είναι η ανάδειξη των κοινών ταξικών αγώνων και κατ’ επέκταση των κοινών συμφερόντων των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Μέσα απ’ αυτούς τους αγώνες, τους ταξικούς, δίνουμε περιεχόμενο στη λύση και συμβάλλουμε ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάδειξη όλων εκείνων των παραγόντων που ενώνουν τις δύο κοινότητες. Ιδιαίτερα σημαντική δουλειά που επιτυγχάνει το Γραφείο είναι η συνεχής και ουσιαστική επαφή με τουρκοκύπριους συμφοιτητές μας καθώς και τουρκοκυπριακές οργανώσεις ή πλατφόρμες. Έτσι το Γραφείο ενισχύει τη σχέση μεταξύ των δύο κοινοτήτων και συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και ειρηνικής συμβίωσης ιδιαίτερα με τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων όπου φοιτητές από τις δύο κοινότητες έρχονται σε επαφή. Το Γραφείο Επαναπροσέγγισης με τη δράση του στέλλει αισιόδοξα μηνύματα για την κοινή συμβίωση των δύο κοινοτήτων.
Γραφείο Νέων Τεχνολογιών

Η Προοδευτική Κ.Φ. αξιοποιεί τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία και το Διαδίκτυο ώστε σήμερα να υπάρχει ένα ακόμη μέσο για να βρίσκεται στο πλευρό των φοιτητών. Το ρόλο αυτό αναλαμβάνει το Γραφείο Νέων Τεχνολογιών που αξιοποιεί αυτές τις δυνατότητες, στον τομέα της τεχνολογίας.

Με ευθύνη του Γραφείου λειτουργεί η ιστοσελίδα μας με ηλεκτρονική διεύθυνση www.proodeftiki.org.cy η οποία και ανανεώνεται συχνά με σκοπό οι επισκέπτες να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θέλουν.

Επίσης το Γραφείο βοηθά στην αναβάθμιση των εντύπων μας σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου, όπως και στην αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού. Τέλος το Γραφείο προσφέρεται για την δημιουργική εμπλοκή φοιτητών που τους ενδιαφέρει ο τομέας της τεχνολογίας.

Αθλητικό Γραφείο

Ο αθλητισμός για εμάς δεν είναι απλά μια ενασχόληση για τους λίγους εκλεκτούς και τους πρωταθλητές. Αγωνιζόμαστε προς την κατεύθυνση της μαζικής άθλησης των νέων και άρα κατ' επέκταση των φοιτητών. Ο αθλητισμός συμβάλει σημαντικά στην δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων, στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, στη σωματική και πνευματική τους υγεία, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και του χαρακτήρα τους μέσα από την ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας.

Στόχος του Αθλητικού Γραφείου είναι η προβολή αυτής ακριβώς της αντίληψης μας για τον αθλητισμό μέσα από διοργάνωση εκδηλώσεων, τουρνουά, συζητήσεων κ.λ.π. Το Αθλητικό Γραφείο αναλαμβάνει την δραστηριότητα προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Γραφείο προωθεί μέσα από τους συλλόγους την δημιουργία καλύτερων αθλητικών εγκαταστάσεων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και γενικότερα την διάθεση κονδυλίων προς αυτή την κατεύθυνση από τους προϋπολογισμούς τους.

 

Γραφείο Περιβάλλοντος

Σκοπός του Γραφείου Περιβάλλοντος είναι να συντονίζει τη δράση της Προοδευτικής Κ.Φ. όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών για το περιβάλλον και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. Μένοντας μακριά από τα οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από πάμπολλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και θέτοντας το ζήτημα του περιβάλλοντος στην ορθή του βάση (ως οικουμενικό πρόβλημα σύμφυτο με την αλόγιστη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος).

Ταυτόχρονα καθήκον του Γραφείου είναι και η ενημέρωση των φοιτητών γενικά για τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η Προοδευτική Κ.Φ. διαχωρίζει άμεσα τη δράση της από τις κατά καιρούς αναρχικές  εξάρσεις και δράσεις και από διάφορα ακραία περιβαλλοντικά κινήματα . Σημαντικό βήμα αποτελεί η ανάδειξη των πραγματικών υπαίτιων για την περιβαλλοντική καταστροφή.

Το Γραφείο αναλαμβάνει την ενημέρωση των φοιτητών είτε μέσω εντύπων, είτε μέσω εκδηλώσεων για το περιβάλλον και τις αιτίες καταστροφής του, προσπαθώντας παράλληλα για την προώθηση και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Στόχος του Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων είναι η ολοκληρωμένη επεξεργασία των ζητημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σχετίζονται με συνθήκες και στρατηγικές της Ε.Ε. Παράλληλα το γραφείο επιφορτίζεται και με την ευθύνη του συντονισμού των κινήσεων μας αλλά και τον χειρισμό σε ότι αφορά στην Ευρωπαϊκή Φοιτητική Ένωση (ESU).

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών υποθέσεων, έχει προχωρήσει στην ανάλυση των εξελίξεων στην Ανώτατη εκπαίδευση στο χώρο της ΕΕ. Παράλληλα παρακολουθεί την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνιας στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.

Δυστυχώς, στην Κύπρο η εφαρμογή των αντιδραστικών μέτρων που εκπορεύονται από την διαδικασία της Μπολόνιας όχι μόνο εφαρμόζονται αλλά βρίσκουν πρόθυμους συνεργάτες και σύμμαχους εντός και εκτός πανεπιστημίων. Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η λειτουργία «Γραφείων Διασύνδεσης», κάτι που ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου οι επιχειρήσεις αναγορεύονται σε βασικό συνεργάτη στη διαδικασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, έχοντας μάλιστα λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου τους.

Μέσω της δουλειάς του Γραφείου η Προδευτική αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση όσων αντιφοιτητικών και αντιδραστικών μέτρων προωθούνται από την Ε.Ε. για την τριτοβάθμια εκπαιδευση στη Κύπρο.

Συνδικαλιστικό Γραφείο

Ο φοιτητικός συνδικαλισμός αποτελεί τον τρόπο εκείνο για την προώθηση και την ουσιαστική διεκδίκηση επίλυσης των φοιτητικών προβλημάτων. Για την αριστερά ο συνδικαλισμός είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός, αλλά συνάμα και υποχρέωση. Είναι ταυτόχρονα τρόπος διεκδίκησης, και διαδικασία διαπαιδαγώγησης. Μέσω της οργανωμένης μορφής συνδικαλισμού παλεύουμε για τη συνεχή βελτίωση της κοινωνίας. Η φιλοσοφία μας θέλει ένα φοιτητικό κίνημα μαζικό, διεκδικητικό, αγωνιστικό, που να έρχεται σε ρήξη με το κατεστημένο, να περιφρουρεί τα κεκτημένα των φοιτητών και να διεκδικεί, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των φοιτητών που προέρχονται από τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας.

Η Προοδευτική Κ.Φ. αποτελεί σε όλους τους χώρους σπουδών τη συνδικαλιστική παράταξη της αριστεράς, γι’ αυτό και ο ρόλος της είναι πρωτίστως συνδικαλιστικός. Ως εκ τούτου η δράση του Συνδικαλιστικού Γραφείου αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της δράσης μας.

Στις αρμοδιότητες του συνδικαλιστικού γραφείου περιλαμβάνεται η παρακολούθηση των τρεχουσών εξελίξεων στα φοιτητικά θέματα και στα φοιτητικά προβλήματα και κατ' επέκταση ο καθορισμός του τρόπου δράσης μας στους χώρους σπουδών.

Ταυτόχρονα έχει υπό την αρμοδιότητα του την ενημέρωση των φοιτητών για όλα τα θέματα που αφορούν το φοιτητικό κίνημα.

Είναι η δράση μας μέσω του Συνδικαλιστικού Γραφείου που επιβεβαιώνει την συνδικαλιστική πρωτοπορία της Προοδευτικής Κ.Φ. στο φοιτητικό κίνημα.