Ως Προοδευτική Κ.Φ. δε θα μπορούσαμε να μην τοποθετηθούμε για τη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει τις τελευταίες εβδομάδες στις Συγκλήτους των δημοσίων και ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου και αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων για το επόμενο χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο, με επιλογές τη συνέχιση της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, την επαναφορά της δια ζώσης διδασκαλίας ή και την επιλογή της μικτής διδασκαλίας.

Αρχικά θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση σήμερα για την περαιτέρω αναβάθμιση και εμπλουτισμό της διδασκαλίας και των εγκαταστάσεων-παροχών των Πανεπιστημίων. Πόσο μάλλον σε εξαιρετικά ιδιαίτερες συνθήκες όπως η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού, που με την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία έγινε κατορθωτό να μην χαθεί το εξάμηνο για χιλιάδες φοιτητές, έστω και αν δεν λύθηκαν άλλα ακαδημαϊκά προβλήματα.

Παρόλα αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η δια ζώσης εκπαίδευση παραμένει η ποιοτικότερη μέθοδος παρεχόμενης εκπαίδευσης με αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων μορφών. Τέτοια είναι η δημιουργία άμεσων σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ σπουδαστών και καθηγητών στις διαλέξεις, στα εργαστήρια, στις ομαδικές εργασίες κ.ο.κ., κάτι που οδηγεί και στην ανάπτυξη των απαραίτητων κοινωνικών, λεκτικών και άλλων δεξιοτήτων των ατόμων που συμμετέχουν στην διαδικασία της εκπαίδευσης, όπως φυσικά και η δυνατότητα για ευκολότερη κατανόηση των όποιων ερωτημάτων των φοιτητών.  Πέραν τούτων υπάρχει και η ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μεταξύ των φοιτητών για το αντικείμενο σπουδής τους και όχι μόνο, η πρόσβαση σε πανεπιστημιακές δομές όπως οι βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια και κάθε άλλος  χώρος που προσφέρει τη δυνατότητα για δραστηριότητες γύρω από τον πολιτισμό, την τέχνη, τον αθλητισμό κ.ο.κ.

Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που η επιστημονική ομάδα δηλώνει ότι η επιδημιολογική κατάσταση στην Κύπρο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, δεδομένου ότι θα παραμείνει η ίδια μέχρι την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου και αφού τα μέτρα που φαίνεται ότι θα ισχύσουν από το Σεπτέμβρη το επιτρέπουν, τα μαθήματα θα πρέπει να ξεκινήσουν κανονικά με δια ζώσης εκπαίδευση στους χώρους των Πανεπιστημίων στην Κύπρο, τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα. Θα είναι λανθασμένη η όποια απόφαση των Πανεπιστημίων για μικτή, πόσο μάλλον σε αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση με αυτά τα δεδομένα. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες διευθετήσεις ώστε εκεί που δεν είναι εφικτή η παρουσία συγκεκριμένων φοιτητών, του εξωτερικού ή με θέματα υγείας, να γίνει αξιοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί και δεν πρέπει  να αντικαταστήσει την δια ζώσης εκπαίδευση, παρά μόνο όταν η δια ζώσης εκπαίδευση για αντικειμενικούς  λόγους δεν είναι εφικτή, όπως σε περίοδο πανδημίας. Για κανένα άλλο λόγο. Καλούμε λοιπόν τις πανεπιστημιακές αρχές, ειδικά τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου που συνέρχεται αύριο για το θέμα,  όπως διασφαλίσουν την δια ζώσης εκπαίδευση εφόσον δεν συντρέχει λόγος για άλλη επιλογή σήμερα.

Γραφείο Τύπου

7/7/2020