Για το ψηλό κόστος επαναπατρισμού των φοιτητών μετά τις χθεσινές δηλώσεις Υπ. Μεταφορών

Έπειτα από το χθεσινό νέο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας αλλά και τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών, προέκυψαν νέα δεδομένα στο ζήτημα επαναπατρισμού των φοιτητών, όπως και για τις τιμές που εξασφάλισε η Κυβέρνηση για το σκοπό αυτό.

Το κόστος για επαναπατρισμό από το Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται στα 320 ευρώ συν τους φόρους ανά επιβάτη, ενώ το αντίστοιχο ποσό από την Ελλάδα ανέρχεται στα 150 ευρώ.  Αν συνυπολογίσει κανείς τους φόρους αεροδρομίου, αλλά και τα έξοδα μετάβασης στα αεροδρόμια, που είναι αυξημένα για αρκετούς ένεκα των περιοριστικών μέτρων που υπάρχουν στα δημόσια μέσα μεταφοράς , τότε το κόστος αυξάνεται αισθητά.

Συγκεκριμένα το κόστος είναι σημαντικά ψηλότερο σε σχέση με το ποσό που είχαν καταβάλει οι φοιτητές για τη μετάβαση τους στην Κύπρο για τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, ενώ ξεπερνούν ακόμη και τιμές περιόδων υψηλής ζήτησης. Επομένως το συνολικό κόστος, σε συνδυασμό με τα επιπλέον έξοδα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές ένεκα της παραμονής τους στο εξωτερικό, ξεπερνάει για αρκετούς το ύψος του επιδόματος των 750 ευρώ.

Ως Προοδευτική, θεωρούμε ότι η Κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσει το ζήτημα ως έχει, δηλώνοντας απλά την ικανοποίηση της για τις εξελίξεις στο θέμα. Αντιθέτως θα πρέπει άμεσα να καταβάλει  προσπάθειες και πιέσεις για μείωση του κόστους επαναπατρισμού των φοιτητών, είτε μέσα από την εξεύρεση φθηνότερων αεροπορικών ναύλων, είτε μέσα από την μερική επιχορήγηση των εισιτηρίων από το Κράτος όσων φοιτητών θα επαναπατριστούν, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

                                                                                                                  Γραφείο Τύπου
                                                                                                          16/04/2020