Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, έχουμε ενημερωθεί ότι το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εγκρίνει μείωση των διδάκτρων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων κατά 10% για τα επόμενα δύο εξάμηνα, νοουμένου βέβαια ότι για να ισχύσει αυτό, χρειάζεται πρώτα να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Από μεριάς μας και με αφορμή τα πρόσφατα και δίκαια αιτήματα μεταπτυχιακών συμφοιτητών μας για το θέμα, προχωρήσαμε τον προηγούμενο Ιανουάριο σε ενέργειες για προώθηση των αιτημάτων αυτών, με βασικό στόχο τη μείωση των διδάκτρων της τάξης του 20%.  Πέραν της επίσημης ανακοίνωσης που εκδώσαμε στις 19 Ιανουαρίου για ανάδειξη του ζητήματος,  προχωρήσαμε και σε κατάθεση πρότασης στη Σχολή Μεταπτυχιακών του Πανεπιστημίου για να παρθεί απόφαση.

Δική μας θέση παραμένει η άμεση μείωση των διδάκτρων των μεταπτυχιακών κατά 20% ένεκα των επιπτώσεων της πανδημίας. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν μειωμένα τα δίδακτρα με το πέρας της πανδημίας. Άλλωστε, μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η διεκδίκηση της δωρεάν φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών των δημοσίων πανεπιστημίων, όπως ισχύει και στους προπτυχιακούς φοιτητές.

Καλούμε, το Πανεπιστήμιο Κύπρου όπως εξαντλήσει πλήρως το ενδεχόμενο η μείωση των διδάκτρων να φτάσει μέχρι και το 20%. Είναι θετικό βήμα το γεγονός ότι η απόφαση του Συμβουλίου αφορά τη μείωση έστω και κατά 10%, αλλά δεν αποτελεί πλήρης ικανοποίηση των αιτημάτων των μεταπτυχιακών συμφοιτητών μας.

Τέλος, αναμένουμε το Υπουργικό Συμβούλιο να πράξει άμεσα αυτό που πρέπει και να εγκρίνει το αίτημα για μείωση των διδάκτρων, στο ύψος μάλιστα του 20% αντί του 10%.  Επιπλέον η Κυβέρνηση θα πρέπει να διευκολύνει τα δημόσια πανεπιστήμια, με τα όποια θέμα προκύπτουν με τους προϋπολογισμούς τους ένεκα της μείωσης των διδάκτρων, αντί να τα δυσκολέψει.

Γραφείου Τύπου

23/2/2021