Δελτίο Τύπου για απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κύπρου για το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2020/21

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνεδρία της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κύπρου, με βασικότερο θέμα την μορφή διδασκαλίας που θα ακολουθήσει κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2020/21, ακολουθώντας τρία πιθανά σενάρια, με την εξής προτεραιότητας.

Πρώτη προτεραιότητα, η διεξαγωγή των μαθημάτων με φυσική παρουσία, αφού είναι η ποιοτικότερη μέθοδος παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι οι φοιτητές αναμένεται να παρευρεθούν με φυσική παρουσία κατά το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο, υπό το πρίσμα πάντοτε, ότι οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέπουν και εφόσον τα όποια περιοριστικά μέτρα έχουν αρθεί. Η συνέχιση της σημερινής επιδημιολογικής κατάστασης ή η ακόμη περαιτέρω βελτίωσή της είναι προς το παρόν τέτοια που φαίνεται ότι θα επιτρέψει ένα τέτοιο σενάριο.

Δεύτερο σενάριο είναι η  περίπτωση που τα μέτρα τα οποία  θα υφίστανται τον Σεπτέμβριο θα είναι περιοριστικά έτσι που να μην είναι εφικτή η κατάρτιση του προγράμματος μαθημάτων στις αίθουσες με εξ’ ολοκλήρου διά ζώσης εκπαίδευση. Τότε θα εφαρμοστεί η υβριδική εκπαίδευση, κατά την οποία θα γίνει προσπάθεια διεξαγωγής μαθημάτων με φυσική παρουσία στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ενώ τα υπόλοιπα θα διεξάγονται στη βάση του υβριδικού μοντέλου (εκ περιτροπής φυσική παρουσία, live streaming κτλ.).

Τρίτο και τελευταίο σενάριο, είναι η χείριστη περίπτωση που η επιδημία ενταθεί ανησυχητικά εκ νέου. Τότε τα θα ισχύσει το μοντέλο της εξ’ αποστάσεως μάθησης.

Σε κάθε περίπτωση τονίστηκε ότι θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, που προνοούνται για την προστασία όλων.

Ως Προοδευτική Κ.Φ. θεωρούμε ότι η πρόθεση της Συγκλήτου για μαθήματα με φυσική παρουσία κινούνται στην σωστή κατεύθυνση και ευελπιστούμε ότι θα γίνουν όλες οι προσπάθειες, εφόσον δεν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή των συνθηκών με αρνητικό πρόσημο, για να επιτευχθεί.

Τέλος εάν για οποιοδήποτε αντικειμενικό λόγο οδηγηθούμε σε μικτή ή εξ’αποστάσεως διδασκαλία το επόμενο εξάμηνο, τότε σε καμία περίπτωση ως Προοδευτική δεν θα συναινέσουμε να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση περί μονιμοποίησης τέτοιων μορφών διδασκαλίας σε περιόδους κανονικότητας. Μας ικανοποιεί που κάτι τέτοιο φαίνεται να συμμερίζονται και οι Πρυτανικές Αρχές.

Γραφείο Τύπου Προοδευτικής Κ.Φ. Πανεπιστημίου Κύπρου

7/7/2020