Δελτίο Τύπου για πρόσφατες αποφάσεις γύρω από τις εξ’ αποστάσεως τελικές εξετάσεις στα Πανεπιστήμια της Κύπρου

Ως Προοδευτική Κ.Φ. δεν θα μπορούσαμε να μην τοποθετηθούμε δημόσια για ζητήματα που προέκυψαν από τις πρόσφατες αποφάσεις ορισμένων Πανεπιστημίων στην Κύπρο σε σχέση με τις εξ’αποστάσεως τελικές εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικών προγραμμάτων, που ήδη προκάλεσαν την έντονη αντίδραση αρκετών φοιτητών και καθηγητών.

Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πάρθηκε απόφαση για χρήση του προγράμματός e-proctoring, το οποίο φέρει χαρακτηριστικά όπως η πρόσβαση στον Η/Υ του χρήστη, το σκανάρισμα του χρήστη ή ακόμα και το σκανάρισμα της οθόνης του Η/Υ,  χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την καταπάτηση των προσωπικών δεδομένων. Ακόμη δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πως μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από την εταιρεία που προσφέρει το πρόγραμμα.

Για εμάς είναι ξεκάθαρο πως επιβάλλεται να γίνουν οι τελικές εξετάσεις ώστε να ολοκληρωθεί το εξάμηνο, και αυτό δεν είναι καν διαπραγματεύσιμο. Όσο αφορά όμως τα ηλεκτρονικά προγράμματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να διασφαλιστεί πρωτίστως  η προστασία των προσωπικών δεδομένων του φοιτητή.

Επομένως οι αρχές των Πανεπιστημίων οφείλουν να προχωρήσουν είτε με ηλεκτρονικά προγράμματα που δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των φοιτητών, είτε με εναλλακτικές μεθόδους εξέτασης  όπως:

  1. Προφορική εξέταση
  2. Εξ’ αποστάσεως εξετάσεις με ανοικτά βιβλία
  3. Με τη μέθοδο των εργασιών (Assignments)

Παράλληλα από μεριάς του ΔΙΠΑΕ είναι ξεκάθαρο πως με συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι αποδεκτές οι πιο πάνω μέθοδοι.

Πέραν των πιο πάνω δεν μπορούμε να μην καταγγείλουμε δημόσια τις όποιες  παράλογες απαιτήσεις συγκεκριμένων τμημάτων και καθηγητών, όπως το να ζητούν από τους φοιτητές εκτυπωτές και σαρωτές, δεύτερο υπολογιστή και άλλα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη μορφή των τελικών εξετάσεων που θα καταρτίσουν. Ακόμη πιο τραγικό φοιτητές που αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα με τους υπολογιστές τους, όπως χαλασμένο μικρόφωνο, να αποκλείονται ουσιαστικά από την εξεταστική αν δεν καταβάλουν σε τέτοια περίοδο χρηματικά ποσά για επιδιόρθωση τους.  Τέτοιες απαιτήσεις είναι απαράδεκτες και ως Προοδευτική Κ.Φ. δεν θα το ανεχτούμε, αφού πρωτίστως δημιουργούν άνιση μεταχείριση των φοιτητών με οικονομικούς όρους. Υπάρχει η δυνατότητα η μορφή των εξετάσεων εξ’ αποστάσεως να μην οδηγεί σε αποκλεισμό φοιτητών για τεχνικά ζητήματα.

Επίσης πρέπει να υπάρξει άμεση διευθέτηση για μεταφορά της όποιας εξέτασης σε μεταγενέστερο στάδιο, για όσους φοιτητές αντιμετωπίσουν τεχνικά προβλήματα που εξ ’αντικειμένου δεν τους επιτρέπει να παρακαθίσουν την εξέταση στη καθορισμένη ημερομηνία.

Ως Προοδευτική Κ.Φ. καλούμε τις αρχές των Πανεπιστημίων όπως λάβουν σοβαρά υπόψη τα πιο πάνω και προχωρήσουν στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθούν ομαλά για όλους τους φοιτητές οι τελικές εξετάσεις.

Γραφείο Τύπου

05/05/2020