Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, νιώθουμε την ανάγκη να τοποθετηθούμε εκ νέου, για την πρόσφατη απόφαση της Βρετανικής Κυβέρνησης, για αφαίρεση του «Home Student» από τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία, που επιθυμούν να ξεκινήσουν σπουδές σε βρετανικά πανεπιστήμια από τη 2021/22.

Επαναλαμβάνουμε ότι η απόφαση αυτή εντάσσεται στην νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία της κυβέρνησης Μπόρις Τζόνσον – Συντηρητικών, για μετατροπή των βρετανικών πανεπιστημίων σε κοινές επιχειρήσεις που η μόρφωση θα είναι εμπόρευμα –προνόμιο- μόνο για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν, στερώντας σε άλλες τόσες χιλιάδες φοιτητές του εξωτερικού τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Την ίδια πρόκειται για μια  απόφαση που προετοιμάζει το δρόμο για περισσότερες αποκοπές στους ίδιους τους Βρετανούς, που θα επηρεάσει αρνητικά την πλειοψηφία των νέων στο Η.Β. και το δικαίωμα τους στη μόρφωση.

Κατ’ επέκταση η απόφαση αφαίρεσης του καθεστώτος του “Home Student” επηρεάζει και χιλιάδες Κύπριους που σκόπευαν να φοιτήσουν στην Αγγλία από την ακαδημαϊκή χρονιά 2021/22 -συμπεριλαμβανομένων και όσον έχουν ήδη εξασφαλισμένη αναβαλλόμενη είσοδο “deferred entry”. Πρόκειται για οικογένειες που θα κληθούν να καταβάλουν αισθητά αυξημένα δίδακτρα ενώ παράλληλα δεν θα έχουν πρόσβαση ούτε στο φοιτητικό δάνειο που παρέχει το Students’ Loan Company.

Ο συνδυασμός αυτών τον δύο παρείχε όλα τα προηγούμενα χρόνια τη δυνατότητα σε οικογένειες Κυπρίων που δεν ανήκαν κατ’ ανάγκη σε υψηλά οικονομικά στρώματα να φοιτούν στην Αγγλία, καθιστώντας έτσι το Ηνωμένο Βασίλειο τον χώρο σπουδών με τους περισσότερους Κύπριους φοιτητές μετά την Κύπρο και την Ελλάδα.  Η κατάργηση τους θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην στέρηση της δυνατότητας των νέων που ανήκουν σε μικρομεσαία και λαϊκότερα εισοδηματικά στρώματα της κυπριακής κοινωνία να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια της Αγγλία, ενώ αυτές οι κοινωνικές ομάδες αποτελούν και την πλειοψηφία των φοιτητών που φοιτούν διαχρονικά σε πανεπιστήμια της Αγγλίας.

Η απόφαση του να φοιτήσει κάποιος στο Ηνωμένο Βασίλειο προϋποθέτει ένα μακροχρόνιο προγραμματισμό που ξεκινά από την εξασφάλιση των απαραίτητων διεθνών εξετάσεων.  Αυτό συνεπάγεται ότι επηρεάζεται μια μεγάλη μερίδα μαθητών η οποία είχε αποφασίσει με τα υφιστάμενα δεδομένα να φοιτήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε ως προπτυχιακοί φοιτητές το 2021/22 είτε φοιτούν ήδη και θα προχωρούσαν σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  Αυτή η μερίδα του κόσμου, θα βρίσκεται αντιμέτωπη είτε με ένα τεράστιο οικονομικό κόστος το οποίο δεν θα μπορεί να καλύψει, είτε με την επιλογή του να μην προχωρήσει σε σπουδές.  Συγκεκριμένα, τεράστιο πρόβλημα προκύπτει με τους άρρενες μαθητές που εξασφάλισαν θέση για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021/22 και που θα πρέπει φέτος να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία.

Ως εκ τούτου πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που η Κυπριακή Κυβέρνηση, παρά τις πολλές δυσκολίες του ζητήματος, πρέπει να προβεί άμεσα σε διαβήματα προς τη Βρετανική Κυβέρνηση για επίτευξη διακρατικής συμφωνίας, ζητώντας τουλάχιστον σε πρώτη και άμεση φάση, τη διατήρηση του «Home Status» για όσους έχουν εξασφαλισμένη θέση φοίτησης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021/22 αλλά και για όσους φοιτούν ήδη στην Αγγλία και θα συνεχίσουν σε ανώτερο κύκλο σπουδών αμέσως μετά την λήξη του υφιστάμενου κύκλου σπουδών.

Τέλος, θεωρούμε ότι η Κυβέρνηση οφείλει να ενημερώνει τους άμεσα επηρεαζόμενους όπως και τα όργανα εκπροσώπησης των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια των προσπαθειών της για τα αποτελέσματα των ενεργειών της. Ήδη ως Προοδευτική έχουμε ήδη θέσει το ζήτημα στην ΠΟΦΕΝ και στην ΕΦΕΚ Η.Β. για περαιτέρω πιέσεις και ενέργειες, μιας και το θέμα ήδη από σήμερα συζητιέται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας.

Γραφείο Τύπου 1/7/2020