Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας για εγγραφή Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό με όνομα #connect2cy . Ελπίζουμε ότι θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας στους φοιτητές του εξωτερικού.

Θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη μέσω του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, καλώντας στον αριθμό 22 801000.

Η εγγραφή μπορεί να γίνει στον ακόλουθο σύνδεσμο:
www.connect2cy.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Λένος

99980958