Πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορονοϊού που αφορούν τους φοιτητές

Δεδομένης της περαιτέρω εξάπλωσης του κορονοϊού στη Κύπρο και τον υπόλοιπο κόσμο, θεωρούμε ότι αυτή την ώρα η προτεραιότητα όλων θα πρέπει να είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Γι’ αυτό και θεωρούμε ότι στο παρών στάδιο το Κράτος οφείλει να πάρει πιο δραστικά μέτρα για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του κορονοϊού, αφού είναι κοινή διαπίστωση ότι τα μέτρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξάγγειλε χθες δεν έχουν ουσιαστικά προσθέσει κάτι το καινούργιο και δεν είναι ικανοποιητικά μπροστά στο πως εξελίσσεται η κατάσταση.

Ως Προοδευτική Κ.Φ. αντιλαμβανόμενη την ανάγκη να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα για αντιμετώπιση του ζητήματος κυρίως σε θέματα υγείας, όπως φυσικά και για τις σοβαρές επιπτώσεις που ήδη έχει σε οικονομία και κοινωνία, προτείνουμε σε πρώτο στάδιο τα πιο κάτω που αφορούν τους φοιτητές:

Δεδομένου ότι το όλο ζήτημα επηρεάζει παράλληλα και σωρεία ακαδημαϊκών και οικονομικών ζητημάτων που επηρεάζουν τους Κύπριους φοιτητές, ως Προοδευτική Κ.Φ. στο αμέσως επόμενο διάστημα θα επανέλθουμε με προτάσεις γύρω από αυτά, σε συνέχεια όσων έχουμε ήδη προτείνει και έχουν υιοθετηθεί από την ΠΟΦΕΝ. Καλούμε τις αρχές του Κράτους να εξετάσουν άμεσα και σοβαρά τις εισηγήσεις μας.

Γραφείο Τύπου
14/3/2020