Σε επιστολή τους, μεταπτυχιακοί φοιτητές του Παν. Κύπρου, που ζητούν μείωση των διδάκτρων τους της τάξης του 20%, εξηγούν ότι το συγκεκριμένο αίτημα προκύπτει από τις σοβαρές οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία στους ιδίους και τις οικογένειες τους. Τα όσα αναφέρονται, σκιαγραφούν την κοινώς αποδεκτή, πραγματικότητα.

Είναι ξεκάθαρο ότι πληθαίνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο ύψος των διδάκτρων, αφού αρκετοί που εργάζονταν παράλληλα με τις σπουδές τους, έχουν δεχτεί μείωση στα εισοδήματα τους ή έχουν μείνει χωρίς καθόλου εργασία. Αρκετοί άλλωστε απασχολούνταν στο χώρο εστίασης του Πανεπιστημίου ή εργάζονταν στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που με την εξ αποστάσεως διδασκαλία πλέον, δεν είναι εφικτό, ενώ συνεχίζουν να πληρώνουν το υψηλό έξοδο του ενοικίου.

Το αίτημα για μείωση των διδάκτρων, είναι κάτι το οποίο αποτελεί διαχρονική διεκδίκηση της παράταξης μας, πριν ακόμα και από το ξέσπασμα της πανδημίας, ενώ θυμίζουμε ότι θέση αρχής για εμάς, είναι ο δωρεάν χαρακτήρας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Με τα όσα η πανδημία έχει επιφέρει, οξύνοντας τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, επιβάλλεται η μείωση των διδάκτρων.

Καλούμε τις Πρυτανικές αρχές  και τη Σχολή Μεταπτυχιακών όπως ανταποκριθούν θετικά στο εν λόγω αίτημα, αφού το Πανεπιστήμιο ένεκα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας φυσιολογικά μπορεί να μειώσει τα λειτουργικά του έξοδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι, όταν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο  οξύνθηκαν με τις πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ το 2013, είχε γίνει παρόμοια μείωση διδάκτρων. Δυστυχώς λίγα χρόνια μετά τα δίδακτρα επανήλθαν στα προηγούμενα επίπεδα.

Ταυτόχρονα τα πιο πάνω, αποτελούν την πραγματικότητα και για χιλιάδες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, που καλούνται να πληρώσουν μάλιστα πολύ πιο ψηλά δίδακτρα. Θα πρέπει οι αρχές των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων να προχωρήσουν σε ενέργειες μείωσης των διδάκτρων τους, τουλάχιστον για τις οικογένειες των φοιτητών που ένεκα της πανδημίας έχουν απωλέσει σοβαρό μέρος τους εισοδήματος τους ή εμπίπτουν σε συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και ανεξάρτητα της πανδημίας υπερχρεώνονται με δάνεια για να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

 

Γραφείο Τύπου

19/01/2021