Στα πλαίσια της προώθησης των θέσεων μας γύρω από το ζήτημα του κόστους διαβίωσης των φοιτητών, συναντήσαμε σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, τον διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Στη συνάντηση, από πλευράς της παράταξης μας, έγινε εκτενής ενημέρωση γύρω από το σύνολο των μέτρων και προτάσεων που καταθέτουμε ενώπιον της κοινωνίας εδώ και ένα χρόνο. Ανταλλάξαμε απόψεις και εισηγήσεις γύρω από κάποια άλλα μέτρα που μπορούν να παρθούν, αλλά κυρίως, η συζήτηση εστιάστηκε στην πρόταση μας για την δημιουργία κοινωνικών τιμολογίων στους λογαριασμούς του νερού.

Ο διευθυντής του ΣΥΛ, μας ενημέρωσε ότι υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν οι φοιτητές στους δικαιούχους, μιας και με τις μεταρρυθμίσεις που προγραμματίζονται που αφορούν τον μετασχηματισμό διάφορων οργανισμών κοινής ωφέλειας, υπάρχει πρόνοια που υποχρεώνει το κράτος να δημιουργήσει κοινωνικά τιμολόγια. Για να είναι αντιληπτό όμως, το ποιοι/ιες είναι δικαιούχοι εναπόκειται στην απόφαση του κράτους.

Κλείνοντας, ευχαριστούμε και δημόσια τον διευθυντή του ΣΥΛ για το χρόνο και τη προσοχή που έδωσε στα όσα συζητήσαμε. Από πλευράς μας, θα συνεχίσουμε να προωθούμε τις θέσεις μας στους εμπλεκόμενους φορείς και θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε διάφορες μορφές πάλης μέχρι ωσότου κερδίσουμε όλα όσα προτάσσουμε.