Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μεταξύ της Προοδευτικής και της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας.

Ως Προοδευτική οφείλουμε να καταγγείλουμε το γεγονός ότι παρόλο που αποστείλαμε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών στην οποία ζητούσαμε συνάντηση με τον Υπουργό, ο ίδιος έδωσε οδηγίες η συνάντηση να πραγματοποιηθεί με τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας. Να σημειώσουμε ότι είχαμε ζητήσει συνάντηση και το προηγούμενο εξάμηνο η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ!

Στη σημερινή συνάντηση προωθήσαμε τις θέσεις της παράταξης μας που αφορούν την Φοιτητική Χορηγία, ενώ επιβεβαιωθήκαμε και για τις ανησυχίες που εκφράζουμε δημόσια εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.

Πρώτα απ’ όλα επιβεβαιωθήκαμε για τις ανησυχίες που εκφράζαμε, ότι η μεταφορά της ΥΚΦΜ στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι πολιτικά λανθασμένη, αφού ο/η κατεξοχήν αρμόδιος/ια για τα ζητήματα των φοιτητών είναι ο/η εκάστοτε Υπουργός Παιδείας.

Δεύτερον,  με την μεταφορά της Υ.Κ.Φ.Μ από το Υπουργείο Παιδείας προς το Υπουργείο οικονομικών, αντί να λυθεί το ζητήματα όπως η υποστελέχωση της υπηρεσίας, όπως διακήρυττε η προηγούμενη κυβέρνηση, εν τέλη μεγεθύνθηκε αφού πλέον η υπηρεσία λειτουργεί με λιγότερο προσωπικό από ότι πριν 2 χρόνια που ήταν στο Υπουργείο Παιδείας.

Πέραν αυτού στην συνάντηση αναδείξαμε για ακόμη μια φορά ανάγκη που υπάρχει για ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΚΦΜ, αφού  αν και τα τελευταία χρόνια δεν έγιναν αποκοπές, λόγω του πληθωρισμού η αξία της μειώθηκε κατά 7,5εκ. Οι λειτουργοί αν και αντιλαμβάνονται τους προβληματισμούς μας απάντησαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι ίδιοι πέραν από το να μεταφέρουν τις θέσεις μας, αφού η οποιαδήποτε ενίσχυση προαπαιτεί την λήψη πολιτικών αποφάσεων. Όσο αφορά την θέση μας για εκσυγχρονισμό και ψηφιοποιήση της διαδικασίας ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας μας απάντησε ότι είναι αδήριτη ανάγκη να εκσυγχρονιστεί η διαδικασία για να λυθούν και πολλά από τα προβλήματα της όπως είναι παραδείγματος χάρη η επανακατάθεση ολόκληρης της αίτησης κάθε χρόνο.

Ως Προοδευτική επαναλαμβάνουμε την προσήλωση μας στην προσπάθεια να πραγματοποιηθούν εκείνες οι αλλαγές που θα εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των φοιτητών και των οικογενειών τους.